Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

W związku z pojawieniem się ogromnej ilości pracowników zza granicy na Polskim rynku, głównie pochodzących zza wschodniej granicy stanęliśmy przed problemem niewydolnej administracji, czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę wzrósł kilkakrotnie. Dlatego z pewnością zadają sobie Państwo pytanie „jak zatrudnić cudzoziemca?”. Pozwolenie na pracę, w tym wypadku zezwolenia pracę typu A, które są przeznaczone dla cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski, zajmują bardzo dużo czasu, z powodu przeciążonych urzędów może być to nawet kilka miesięcy. Oczywiście stanowi to ogromny problem jeśli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców, ponieważ na wydanie takich dokumentów jak karta pobytu czasowego czy karta pobytu stałego nie dość, że trzeba czekać latami z uwagi na naturę tych dokumentów, to również administracja przedłuża sam proces ich wydawania.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca a nasza kancelaria w Kaliszu

Zatrudnianie cudzoziemca w Polsce KaliszCo może zaoferować Państwu nasza kancelaria:

 • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • zezwolenie na pracę
 • wizy pracownicze
 • jednolite zezwolenie na pobyt i pracę
 • oświadczenie o powierzeniu pracy

Oświadczenie o powierzeniu pracy

Dlatego też wprowadzono oświadczenie o powierzeniu pracy, jest ono tymczasowym rozwiązaniem, ponieważ może być wydane na okres 12 miesięcy, podczas którego pracownik może pracować łącznie maksymalnie 6 miesięcy. Może pracować wtedy dla jednego lub wielu pracodawców. Jest idealnym rozwiązaniem jeśli naszym celem jest zatrudnienie pracownika z Ukrainy.

Czym wyróżnia się oświadczenie o powierzeniu pracy od na przykład karty pobytu?

Mianowicie jego zasadniczą zaletą jest czas oczekiwania - 7 dni. Po wydaniu decyzji o wpisie do ewidencji, pracownik może rozpocząć legalną pracę. Jest to więc rozwiązanie tymczasowe, ale zdecydowania najwydajniejsze. O czym należy pamiętać przy powierzeniu pracy na podstawie oświadczenia:

 • jest to obowiązek pracodawcy
 • musi być złożone przed rozpoczęciem pracy
 • ma zastosowanie jedynie do obywateli z 6 państw: Republika Armenii, Republika Białorusi, Republika Gruzji, Republika Mołdawii, Federacja Rosyjska, Ukraina
 • pracownik nadal musi posiadać odpowiedni tytuł pobytowy na terytorium RP

Zezwolenie na pracę typu A

Oczywiście jeśli postanowimy, że chcemy nawiązać z pracownikiem dłuższą współpracę to po 3 miesiącach od złożenia oświadczenia można rozpocząć procedurę wydania zezwolenia na pracę. Okres podczas, którego będzie ważne oświadczenie powinien być wystarczający, aby zdążyć dopełnić formalności związanych z zezwoleniem na pracę. Zezwolenie na pracę jest również idealnym rozwiązaniem jeśli Państwa pracownik nie jest zza wschodniej granicy, a pochodzi z Azji czy Stanów Zjednoczonych. Będzie to wtedy pierwszy krok na drodze legalizacji jego pobytu. Wtedy pomożemy Państwu w przeprowadzeniu procedury sprowadzenia go do Polski, zadbamy o kontakt z ambasadą w kwestii otrzymania wizy oraz zajmiemy się kontaktem z Polską administracją. Proszę pamiętać, że w tego typu kwestiach zawsze ważna jest pomoc doświadczonej kancelarii, popełnienie nawet najmniejszego błędu w tego typu sprawach może prowadzić do nieodwracalnych skutków.

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę

Istnieje również rozwiązanie polegające na jednoczesnym otrzymaniu zezwolenia na prace i na pobyt. Jest ono skierowane do pracowników, którzy już przebywają i pracują na terytorium Polski i aktualnie zmagają się z problem wygasającej wizy czy też zezwolenia na pracę. Powszechnie jest ono nazywane - zezwolenie na pracę od wojewody.

Konsekwencje niedopełnienia formalności

Dlaczego ważne jest dopełnienie formalności przy zatrudnianiu cudzoziemca?

 • za nielegalne zatrudnienie grozi kara grzywny od 1000zł do 30 000zł dla przedsiębiorcy
 • pracodawca ma obowiązek żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP
 • to po stronie pracodawcy leży obowiązek zawiadomienia odpowiednich organów o zatrudnieniu

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w związku z zatrudnieniem cudzoziemca w Państwa przedsiębiorstwie. Bez znaczenia czy pracownik znajduje się już w Polsce, czy przebywa nadal na terytorium państwa trzeciego. Oferujemy pełną pomoc zarówno dla pracodawcy jak i pracowników.