Pozostałe obszary pomocy prawnej

Zakres usług:

 • postępowania cywilne Kalisz – pozwy i odpowiedzi na pozew, sprzeciwy i zarzuty;
 • postępowanie administracyjne Kalisz i okolice oraz skargi do WSA i NSA;
 • prawo gospodarcze Kalisz i okolice, w tym sprawy o zapłatę, spory z dziedziny budownictwa, produkcji rolnej i ogrodniczej;
 • prawo zobowiązań Kalisz i okolice;
 • prawo rzeczowe Kalisz i okolice;

Porady udzielane są odpłatnie – cena za standardową poradę poniżej 1h to 100,-zł plus VAT.

Sprawy nietypowe lub o znacznej wadze podlegają innemu honorarium ustalanemu indywidualnie.

Zlecenie nam prowadzenia sprawy (np. przed sądem) oznacza zawarcie umowy i ustalenie honorarium, które to może być płatne w ratach. Umowa pisemna nie jest wprawdzie konieczna, ale zalecam ją dla dobra obu stron.

W umowie znajdują się zapisy:

 • kiedy wyślemy pismo do strony przeciwnej;
 • kiedy złożymy pozew;
 • jak poinformujemy o stanie sprawy;
 • kwestię osobistego stawiennictwa radcy prawnego na sprawach i określenie uzasadnionych wyjątków;
 • sposób przesyłania kopii pism klientowi do zapoznania;
 • obowiązki informacyjne stron;
 • honorarium, raty, zaliczki, prognozowane koszty sądowe i procesowe;

 

 

 

Czytaj więcej

Prowadzimy wszelkie sprawy dla osób prywatnych i firm. Poza obszarami opisanymi w specjalizacjach (wspólnoty, ubezpieczenia) prowadzimy sprawy związane z przebiegiem procesu budowlanego, spory o wykonanie i zapłatę. Reprezentujemy też rolników i ogrodników w sporach ze szkód rolnych w uprawach oraz przeciw kontrahentom i dostawcom. Prawo gospodarcze Kalisz Kancelaria Maćkowiak to jeden z segmentów praktyki.

Jeżeli otrzymali Państwo niekorzystną decyzję administracyjną to poprowadzimy postępowanie administracyjne. Wnosi skargi do WSA i NSA w imieniu klientów.

Prowadzimy głównie postępowania cywilne Kalisz Kancelaria Maćkowiak sporządza i wnosi pozwy, sporządza wezwania i pisma procesowe, reprezentuje klientów przed sądem. Służymy pomocą w sporządzeniu apelacji i odpowiedzi na pozew.

Udzielamy porad bezzwłocznie, gdy sprawy dotyczą wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczeń, oraz gdy idzie o prawo zobowiązań Kalisz Aleja Wolności 10 lok. 13.

Porady, które świadczymy obejmują szeroko rozumiane prawo cywilne, w tym prawo rzeczowe Kalisz Kancelaria Maćkowiak udziela porad w sprawach rodzinnych, sprawach rozwodów, spadków, przedawnienia roszczeń, windykacji, uchylania nakazów zapłaty w postępowaniu elektronicznym.

Nie prowadzi spraw podatkowych, a zwłaszcza spraw dotyczących schematów podatkowych. Wówczas zaproponuję usługi innej placówki specjalistycznej. Ponadto nie koncentruję się w praktyce na prawie karnym.

Reprezentuje Klientów w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Działamy również w celu polubownego rozwiązania sporu.