Odpowiedzialność pośrednika ubezpieczeniowego - Kalisz

Zakres usług:

  • Szkoda wyrządzona przez pośrednika ubezpieczeniowego Kalisz pomoc prawna przy określeniu podmiotów odpowiedzialnych za szkodę i odpowiedzialnych za jej naprawienie;
  • analiza zakresu odpowiedzialności pośrednika ubezpieczeniowego za szkodę wyrządzoną przy zawieraniu i wykonaniu umowy ubezpieczenia;
  • odpowiedzialność za szkodę Kalisz i okolice;
  • OC agenta ubezpieczeniowego, brokera ubezpieczeniowego – cały kraj;
  • odpowiedzialność pośrednika ubezpieczeniowego Kalisz – cały kraj;

Zakres usług dla pośredników (Kalisz i cały kraj, ale przyjmujemy tylko relatywnie duże sprawy):

  • obrona pośrednika przed sądem; Zgodnie z zasadami etyki reprezentuję tego klienta, który zlecił sprawę. Z natury rzeczy nie zawsze bywa się po jednej stronie; Da mihi factum, dabo tibi ius;
  • dochodzenie świadczeń wyrównawczych od zakładów ubezpieczeń;

Pośrednictwo finansowe wiąże się z ryzykiem. Jest to ryzyko ogromne i oparte o prawo polskie i unijne.

Po pierwsze „szkodę” wyrządzić może pośrednik i wówczas podejmujemy się zlecenia zarówno obrony przed sądem lub wytoczenia procesu przeciw pośrednikowi w imieniu klienta. Radca prawny reprezentuje tego, kto zleca sprawę. Nie kieruję się emocjami, lecz interesem klienta. Raz jestem się po jednej stronie sporu innym razem po przeciwnej. Chłodna ocena sprawy, dowody, przygotowanie do sprawy – to istota zlecenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Po drugie „szkodę” może ponieść pośrednik i wtedy nasza praca polega na dochodzeniu np. świadczeń wyrównawczych od zakładu ubezpieczeń.

Po trzecie „szkodę” może ponieść klient, a „wina” i odpowiedzialność spoczywa na kilku podmiotach. W tym przypadku konieczne okazuje się profesjonalne dochodzenie roszczenia i ustalenie czy zachodzi odpowiedzialność pośrednika, agenta, brokera ubezpieczeniowego, zakładu ubezpieczeń.

OC agenta ubezpieczeniowego, multi-agenta lub brokera może stanowić podstawę zaspokojenia słusznych roszczeń pokrzywdzonego klienta, poszkodowanego, przedsiębiorcy, właściciela domu. Krótko mówiąc: skoro polisa jest zawarta nieprawidłowo, to możemy mieć do czynienia z odpowiedzialnością pośrednika.

Jeśli odmówiono wypłaty z tytułu „źle zawartej polisy OC” (domu, firmy), to prawdopodobnie zachodzi odpowiedzialność za szkodę Kalisz Kancelaria Maćkowiak prowadzi sprawy o źle zawarte polisy OC, majątkowe, autocasco. Sprawy tego rodzaju są specyficzne i niszowe. Z uwagi na to przyjmujemy zlecenia tylko dużych szkód. Gdy zachodzi znacząca szkoda a uprawdopodobniona jest odpowiedzialność pośrednika ubezpieczeniowego Kalisz Kancelaria Maćkowiak jest właściwym dla Państwa pełnomocnikiem, ponieważ sam byłem czynnym brokerem i znam specyfikę systemu pośrednictwa, jego niedociągnięcia i „luki” w systemie rzetelnego pośrednictwa.