Świadczenia z ubezpieczeń na życie, banki i polisolokaty

Zakres usług:Polisolokaty Kalisz

  • dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń na życie;
  • pomoc prawna w sprawach o tzw. polisolokaty (odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat w Kaliszu i okolicach; odzyskiwanie opłat likwidacyjnych w Kaliszu i okolicach);
  • pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w Kaliszu
  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w Kaliszu
  • opłaty likwidacyjne Kalisz, Łódź, Wrocław, Poznań;

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w Kaliszu oraz z każdego sporu o ubezpieczenie na życie. Może on dotyczyć odmowy wypłaty świadczenia (np. nowotwór, udar) albo zaniżenia wypłaty. Zajmujemy się także grupowymi ubezpieczeniami i wynikłymi z nich sporami. Podkreślam, że może to wymagać przeniesienia ciężaru dowodu na stronę przeciwną. To jest wykazania, że odmowa jest niezasadna i nieudokumentowana przez ubezpieczyciela.

Pomoc prawna w odzyskaniu pieniędzy z ubezpieczenia

Świadczymy pomoc prawną w sprawach o odzyskiwanie opłat likwidacyjnych w Kaliszu. Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat w Kaliszu poprzez Kancelarię Tomasz Maćkowiak przebiega według ustaleń z umowy zawartej z klientem. Otrzymacie Państwo umowę i poznacie zasady prowadzenia sprawy.

Wiele osób słusznie czuje się pokrzywdzonymi przez instytucje finansowe i stawiają sobie pytanie jak odzyskać pieniądze z polisolokaty w Kaliszu. Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat w Kaliszu może przebiegać przed sądem w Kaliszu, ponieważ właściwym jest sąd miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Obszarem naszej działalności są sprawy o opłaty likwidacyjne Kalisz jest siedzibą Sądu rejonowego i okręgowego.

 

 

 

 

Czytaj więcej

 

Ubezpieczenie na życie Kalisz

Musimy pamiętać, że wystawiający polisolokatę ubezpieczyciel jako profesjonalista na rynku ubezpieczeń musi zdawać sobie sprawę z tego, że takie a nie inne skonstruowanie ubezpieczeń w sposób niedopuszczalny kształtuje jego świadczenie, zastrzega korzyści jedynie dla Ubezpieczyciela, ukrywa pod skomplikowanie brzmiącymi zapisami metodę wyceny kosztu. Nazwa opłaty likwidacyjnej wydaje się wskazywać, że opłata ta stanowi świadczenie konsumenta, nie będące świadczeniem głównym, za bliżej nie określone czynności zakładu ubezpieczeń. Wzór umowy jednak nie wskazuje, jakie świadczenia objęte zostały pobieranymi opłatami likwidacyjnymi. Narusza to bez wątpienia obowiązek rzetelnego i kompletnego informowania konsumentów o istotnych okolicznościach dotyczących jego praw i obowiązków w zakresie łączącego stosunku prawnego. Postanowienia umowne przewidujące obowiązek spełnienia przez konsumenta zapłaty bez wzajemnego świadczenia jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interes konsumentów.

Pomoc prawna w sprawach o tzw. polisolokaty wymaga wiedzy specjalistycznej i prawnej, ponieważ po stronie przeciwnej jest profesjonalista i jego dział prawny. Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych w Kaliszu warto polecić mi, gdyż polisy kapitałowe wymagają specyficznej wiedzy. Używa się w nich swoistego i zwodniczego żargonu, który znam ponieważ byłem ponad dziesięć lat brokerem i poznałem istotę procederu. Potrafię ten język i zawarte w nim treści sprowadzić do jasnej i zrozumiałej zawartości.

W języku prawniczym rażące naruszenie interesów konsumenta oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym, natomiast „działanie wbrew dobrym obyczajom” w zakresie kształtowania treści stosunku obligacyjnego wyraża się w tworzeniu przez partnera konsumenta takich klauzul umownych, które godzą w równowagę kontraktową tego stosunku.

Mówiąc prostymi słowami - konsument kupując polisę zgodził się na zapłatę opłat, które są nieekwiwalentne i nieuzasadnione. Zgoda ta nie wiąże go, gdy godzi to w zasadę równowagi stron. Jeśli nie wiecie Państwo jak odzyskać pieniądze z polisolokaty w Kaliszu, to polecam udać się do nas.