Odszkodowania komunikacyjne i majątkowe w Kaliszu

Zakres usług:

 • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień od zakładów ubezpieczeń,
 • kompleksowa pomoc prawna w omawianym zakresie,
 • analiza postanowień zawartej umowy ubezpieczenia (polisy), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i klauzul,
 • określenie potencjalnych podmiotów odpowiedzialnych za szkodę i odpowiedzialnych za jej naprawienie,
 • skierowanie roszczenia wobec podmiotów odpowiedzialnych za jej naprawienie,
 • skierowanie roszczenia wobec podmiotów odpowiedzialnych in solidum i actio directa,
 • prawo „unijne” w prawie polskim – odszkodowania z uwzględnieniem prawa UE.

Odszkodowania majątkowe i komunikacyjne KaliszJeżeli otrzymaliście państwo odmowę z ubezpieczalni i nie zgadzacie się z nią, jeżeli jest ona niezrozumiała lub nierzetelna, to należy odwołać się, reklamować decyzję lub skierować sprawę do sądu. Brak reklamacji lub odwołania nie zamyka jednak drogi do sądu. Przedawnienie nastąpi dopiero po trzech latach i biegnie w specyficzny sposób, a mianowicie „od zaistnienia sporu przed sądowego, a nie od np. dnia wypadku”.

Gdy sprawa jest trudna i niezrozumiała warto powierzyć dochodzenie odszkodowań Kalisz Radcy Prawnemu.

Naszą specjalnością jest pomoc prawna w toku wszelkich sporów z ubezpieczycielami, w tym odszkodowania za wypadek Kalisz jest miastem, w którym nasza kancelaria ma siedzibę i świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie. Gdy dochodzone jest odszkodowanie po wypadku jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Prowadzimy sprawy o:

 • odszkodowania powypadkowe Kalisz i okolice (np. zadośćuczynienie, zaniżenia kosztorysu, odmowa wypłaty z Autocasco i OC);
 • odszkodowanie z OC Kalisz i okolice (np. oryginalne części pojazdu, krzywda pokrzywdzonych, zadośćuczynienie);
 • odszkodowanie z OC Kalisz, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław (sprawy z OC gospodarczego i korporacyjnego);
 • odszkodowanie po wypadku Kalisz, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław (np. odpowiedzialność i OC zarządcy drogi, zarządcy wspólnoty, właściciela budynku);
 • dochodzenie odszkodowań Kalisz, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław w sprawach przeciw zakładom ubezpieczeń (np. odmowa wypłaty ze szkody: powodzi, podpalenia, pożaru, jakiejkolwiek innej przyczyny, włącznie z ograniczeniami odpowiedzialności w OWU; spory o wysokość szkody, o wycenę, o kosztorys, o wartości odtworzeniowe, ALLRISK);
 • odszkodowania za wypadek Kalisz i okolice (w pracy, z OC pracodawcy);

Naszą specjalnością są odszkodowania powypadkowe Kalisz jest siedzibą SO właściwego dla apelacji i spraw o wartości powyżej 75.000,- zł. Przyjmujemy zlecenia spraw o odszkodowanie z OC Kalisz, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław. Prowadzimy sprawy przed sądami gospodarczymi w Warszawie i Łodzi.

Przykładem częstego sporu jest pozornie szerokie ubezpieczenie, a rzeczywiście znikoma ochrona i odmowa wypłaty. Wielu twierdz, że np. „ALL RISK” to najszerszy możliwy zakres ubezpieczenia mienia, pojazdów, budynków, w którym chronimy od wszystkiego. Nic nas bardziej nie zaskoczy niźli odmowa z powołaniem na wyłączenia w tym ubezpieczeniu. Zapraszam wówczas do mojej Kancelarii. Ocenię zasadność odmowy z uwzględnieniem tzw. zasady odwróconego ciężaru dowodu. Jeżeli racja jest po stronie ubezpieczyciela, to poniesiecie tylko koszt porady prawnej.