Odszkodowania w Kaliszu

Odszkodowania dla przedsiębiorców Kalisz 

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w sporach z zakładami ubezpieczeń wynikłych z zaniżenia lub odmowy wypłaty odszkodowania albo świadczenia.

 

Zakres usług:

  • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień oraz świadczeń od zakładów ubezpieczeń,
  • kompleksowa pomoc prawna w omawianym zakresie,
  • analiza postanowień zawartej umowy ubezpieczenia (polisy), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i klauzul,
  • określenie potencjalnych podmiotów odpowiedzialnych za szkodę i odpowiedzialnych za jej naprawienie,
  • skierowanie roszczenia wobec podmiotów odpowiedzialnych za jej naprawienie,
  • skierowanie roszczenia wobec podmiotów odpowiedzialnych in solidum.

 

Dodatkowo:

  • pomoc prawna dla przedsiębiorców przeciw którym wysunięto roszczenie w ramach umowy ubezpieczenia,
  • pomoc prawna dla pracowników i pośredników ubezpieczeniowych w sporach z zakładami ubezpieczeń.

Oferta dla przedsiębiorców – odszkodowania Kalisz

Jedną z dziedzin, w których specjalizuje się Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Maćkowiak, są spory przedsiębiorców z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Sprawy, gdy jedną ze stron stanowi firma, mogą mieć różny charakter i stopień skomplikowania, dlatego pomoc doświadczonego radcy prawnego okazuje się często jedynym sposobem, by móc skutecznie dochodzić swoich praw. Spory pomiędzy firmą a ubezpieczycielem powstają na różnym tle, jednak jedną z najczęstszych przyczyn tego typu konfliktów jest zaniżona kwota odszkodowania lub nawet odmowa jego wypłacenia. Podczas walki o odszkodowania dla firm w Kaliszu, niezbędna jest dokładna analiza postanowień zawartej polisy ubezpieczeniowej, a także Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i wszelkich klauzul. Ważny etap naszej pracy stanowi ponadto wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, jak również za jej naprawienie, wykazanie błędnej interpretacji OWU. Następnie możemy wystąpić z roszczeniami o naprawę wyrządzonej szkody. W ramach naszej działalności oferujemy również pomoc prawną przedsiębiorcom, przeciw którym zostały wysunięte roszczenia z tytułu ubezpieczenia lub o niezapłacenie składki. Wspieramy też pośredników ubezpieczeniowych we wszelkich sporach z zakładami ubezpieczeniowymi – np. o świadczenia wyrównawcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Odszkodowania dla firm w Kaliszu – korzyści dla przedsiębiorcy

Profesjonalna pomoc prawna bardzo często stanowi jedyny sposób, by wyegzekwować od towarzystwa ubezpieczeniowego godziwą rekompensatę za doznane szkody. Jest to szczególnie ważne w obliczu wysokich składek, jakie nierzadko przedsiębiorcy płacą za ochronę ubezpieczeniową. Prowadzimy sprawy o zapłatę, o wadliwe wykonanie umów, o roboty budowlane. Wszystkie podobne sytuacje mogą stać się przyczyną dużych strat dla przedsiębiorcy i nieść dla niego poważne konsekwencje finansowe. W ramach swojej pracy stajemy się reprezentantami naszych Klientów, kontrolując każde postępowanie, proces likwidacyjny, a także występując przed sądem. Dzięki naszemu udziałowi istnieje możliwość zakończenia go ugodą akceptowalną dla obu stron, co pozwala uniknąć wchodzenia na drogę sądową. Służymy też pomocą przy ocenie wszelkich umów oraz polis ubezpieczeniowych, co pozwala zminimalizować ryzyko przyszłych konfliktów. Podczas pracy czerpiemy z naszej praktyki oraz wiedzy, uwzględniamy oczekiwania Klientów, zawsze stosujemy się do zasad radcowskiej etyki. Kompleksowa obsługa prawna związana z tematyką ubezpieczeń i odszkodowań to jedno z najbardziej interesujących nas zagadnień, dlatego mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie.

Jeśli potrzebują Państwo godnego zaufania radcy prawnego, który pomoże w uzyskaniu odszkodowania Kalisz jest siedzibą naszej kancelarii, gdzie znajdą Państwo potrzebną pomoc. Zachęcamy do kontaktu!