Kancelaria radcy prawnego w Kaliszu

Kancelaria znajduje się w ścisłym centrum Kalisza, w pobliżu Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego. Niczym kancelaria adwokacka świadczymy obsługę prawną dostosowaną do potrzeb klienta. Oferta jest skierowana zarówno do osób fizycznych („prywatnych”), jak i podmiotów gospodarczych. Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami administracji, sądami, sądami administracyjnymi i przed Sądem Najwyższym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy umowy i uczestniczymy w polubownym rozwiązywaniu sporów. Kancelaria jest ukierunkowana na prawo ubezpieczeń i prawo rzeczowe. Jesteśmy otwarci na podjęcie się spraw precedensowych, które wykraczają poza utarte schematy, pozbawionych jednolitej linii orzeczniczej i wymagających ponadstandardowego zaangażowania.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Maćkowiak nie jest "kancelarią odszkodowawczą", co daje rękojmię prawidłowego działania w sprawach nietypowych.

"Kancelarie odszkodowawcze" działają bez żadnego szczególnego uregulowania prawnego, bez ubezpieczenia OC, bez nadzoru, a często bez bezpośrednich z relacji z klientem. Nie jest też uregulowana kwestia ubezpieczenia OC w "kancelariach odszkodowawczych". Ministerstwo Finansów podjęło prace w zakresie działalności "kancelarii odszkodowawczych" na skutek licznych skarg, m.in. Rzecznika Ubezpieczonych, już w 2011 r. – dotąd bez rezultatu.

 

W naszej Kancelarii porady prawne są udzielane w oparciu o zlecenie i na podstawie obowiązujących przepisów, a honorarium jest pobierane tylko zgodnie z zasadami etyki.

W sytuacjach szczególnych Kancelaria odstępuje od honorarium.  

 

 

Czytaj więcej

Rzetelna kancelaria prawna Kalisz

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Maćkowiaka świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw i instytucji. Siedziba naszej kancelarii mieści się w samym centrum Kalisza, w pobliżu Sądu Okręgowego i Rejonowego. Umowa zawarta z klientem oraz przekazanie kompletu dokumentów pozwoli nam wdrożyć szybkie postępowanie, a o jego postępach informujemy na bieżąco.

Niczym kancelaria adwokacka Kalisz - oferta

Świadczymy usługi na etapie przedprocesowym, sporządzając ocenę prawną, wezwanie, porady prawne, a na etapie procesowym, przygotowując konieczne pisma reprezentując Klientów przed Sądem, organami administracyjnymi i urzędami, a także przy egzekucji wierzytelności. Opracowujemy opinie prawne, analizujemy i opiniujemy umowy i pisma. Uczestniczymy w polubownym rozwiązywaniu sporów.

Kancelaria Kalisz – nasza specjalizacja

Specjalizujemy się w tematyce prawa ubezpieczeń, odszkodowań, zadośćuczynienia za krzywdę oraz prawa wspólnot mieszkaniowych. Jesteśmy również otwarci na podjęcie się spraw trudnych i precedensowych, wymagających większego zaangażowania i wykraczających poza schematy.

Odszkodowania dla przedsiębiorców i osób prywatnych – kancelaria radcy prawnego Kalisz

Nasza placówka reprezentuje przedsiębiorców w sporach z zakładami ubezpieczeń. Mimo, iż nie jesteśmy kancelarią odszkodowawczą, zapewniamy kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących odmowy lub zaniżenia wypłaty świadczeń i odszkodowań, w tym przede wszystkim w sprawach związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Analizujemy postanowienia zawarte w polisach, określamy podmioty odpowiedzialne za szkodę i kierujemy do nich roszczenia, sporządzamy odpowiednie dokumenty. Zapewniamy pomoc dla pracowników i pośredników ubezpieczeniowych w sporach z firmami z tej branży, a także dla przedsiębiorstw, przeciwko którym wysunięto roszczenia w ramach polis.

Zakres naszych usług obejmuje też obsługę prawną dotyczącą świadczeń z ubezpieczeń na życie. Dochodzimy roszczeń od firm ubezpieczeniowych, przygotowujemy niezbędne dokumenty i oferujemy pomoc w sprawach o tzw. polisolokaty.

Kancelaria Kalisz – wspólnoty mieszkaniowe i odszkodowania

Świadczymy usługi prawne dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób prywatnych mających wobec nich roszczenia. Reprezentujemy je w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i stosunkach cywilnoprawnych. Ponadto oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie roszczeń wobec właścicieli lokali i wspólnot, a także roszczeń właścicieli lokali wobec owych wspólnot. W przypadku roszczeń o odszkodowanie, określamy zakres odpowiedzialności, a także własności i współwłasności wspólnot.

Kancelaria prawna Kalisz – pozostała pomoc prawna

Nasza oferta obejmuje również inne dziedziny prawa, takie jak prawo administracyjne, handlowe, gospodarcze i zobowiązań (np. sprawy o zapłatę, odszkodowanie, uchylenie uchwały, skargi do WSA).

Kancelaria odszkodowawcza Kalisz

Świadczymy usługi jako kancelaria prawna Kalisz, a nie odszkodowawcza, co daje rękojmię właściwego działania w nietypowych sprawach.

Jakie są podstawowe różnice między kancelarią prawną a odszkodowawczą? Przede wszystkim, powierzając sprawę radcy, Klient może zdać się na jego doświadczenie i wiedzę opartą na solidnym uniwersyteckim wykształceniu, kilkuletniej aplikacji radcy i praktyce zawodowej. Każdą sprawę prawnik firmuje imiennie swoim nazwiskiem, ze świadomością, że wynik może mieć wpływ na renomę jego działalności.

Jak działa moja placówka?

Przede wszystkim staram się osobiście reprezentować klienta na wszelkich posiedzeniach przed sądem, ponieważ to ja znam sprawę i ja przyjąłem zlecenie. Natomiast firma odszkodowawcza jest pośrednikiem w kontaktach między osobą poszkodowaną a prawnikiem prowadzącym daną sprawę na podstawie umowy z owym przedsiębiorstwem. Klient nie ma wpływu na to, jaki prawnik będzie prowadził jego sprawę.

Tomasz Maćkowiak kancelaria radcy prawnego Kalisz – jak działamy?

Porady i usługi z zakresu odszkodowań są udzielane na podstawie obowiązujących przepisów i w oparciu o zlecenie, natomiast honorarium jest pobierane zgodnie z zasadami etyki. W szczególnych przypadkach odstępujemy zresztą od honorarium lub rozkładamy je na raty w umowie z Klientem. Pozostajemy w stałym, regularnym kontakcie z Klientem, informując go o postępach w jego sprawie. Zajmujemy się daną sprawą kompleksowo – od początku, aż do zakończenia. Jesteśmy odpowiedzialni za jej prowadzenie i nie zlecamy pracy osobom nieznającym sprawy, akt i Klienta. Obowiązuje nas tajemnica, dlatego wszystkie informacje i dane, które Klient przekazuje, są bezpieczne i poufne.