Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 października 2015 r., I ACa 320/15

Ocena sprzeczności uchwały wspólnoty mieszkaniowej z interesem właściciela lokalu.

O sprzeczności z interesem właściciela można mówić wtedy, gdy uchwała z formalnego punktu widzenia nie narusza żadnego przepisu, lecz jest dla członka niekorzystna z gospodarczego, czy też z osobistego punktu widzenia. W przypadku uchwał wspólnoty mieszkaniowej pojęcie "interesu" należy interpretować szeroko, ponieważ naruszenie interesu właścicieli dotyczy bezpośrednio ich nieruchomości.