ESTA

Po wielu latach starań Polska 11-go listopada 2019 roku dołączyła do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program), Polacy mogą wjechać na teren Stanów Zjednoczonych po uzyskaniu zezwolenia za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization).

 

white and red labeled box

 

 

Ważne informacje na temat ESTA:

  • wniosek ESTA powinien być złożony co najmniej 72h przed planowaną podróżą
  • koszt to $14
  • wniosek składa się elektronicznie
  • należy posiadać ważny przez co najmniej pół roku paszport wraz z chipem
  • wydana jest na 2 lata, na wielokrotną ilość wjazdów, z czego jednorazowy pobyt na terytorium USA nie może przekroczyć 90 dni
  • wyjazd musi być w celu biznesowym lub turystycznym

Należy pamiętać, że jedynym dozwolonym celem wyjazdu jest wyjazd turystyczny bądź biznesowy, czyli taki sam jaki oferuje wiza B2/B1. W wypadku gdy wyjazd ma na celu np. podjęcie pracy (niezależnie od sezonowości czy jej czasu) bądź też wyjazd na studia czy wymianę naukową - należy złożyć wniosek o wizę odpowiedniej kategorii. Wprowadzenie ESTA nie można mylić z otwarciem rynku, które jest np. pomiędzy krajami Unii Europejskiej. 


 

Kolejną istotną informacją jest dopuszczalny czas - wynosi on 90 dni, niemożliwe jest jego przedłużenie. W wypadku wiz, możliwe jest złożenie wniosku o zmianę statusu np. z wizy F1 na B2, przebywając cały czas na terenie USA. Posiadacze ESTA nie mogą złożyć tego typu wniosku. Ponadto ESTA tak jak i wizy nie daje gwarancji wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, decyzje o wjeździe i długości pobytu (np. 90 dni jest maksymalnym możliwym okresem przy ESTA) każdorazowo podejmuje urzędnik Amerykański, w Stanach Zjednoczonych, w momencie wjazdu. Należy pamiętać również, że ta rozmowa odbywa się zawsze w języku angielskim. Ma on prawo umożliwić wjazd na jedynie np. 14 dni na teren USA. Jego decyzja jest nieodwołalna i ma charakter uznaniowy.

 

Oferujemy pomoc w sporządzeniu wniosku o ESTA, przygotowanie do rozmowy z urzędnikiem na granicy Stanów Zjednoczonych oraz analizę sytuacji, która pozwoli na staranny wybór pomiędzy złożeniem wniosku wizowego, a wniosku o ESTA, zależnie od indywidualnych potrzeb każdego klienta.