W związku z stanem epidemii w opracowaniu ustawowym i ministerialnym są:

- zmiany, które mają na celu umożliwienie działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych, których członkowie mogą być poddani kwarantannie. Wprowadzają one możliwość głosowania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

W razie potrzeby proszę wykorzystać ten sposób komunikacji z właścicielami lokali