Trybunał Konstytucyjny Austrii orzekł, że druga tura wyborów prezydenckich jest nieważna. Wyrok jest ostateczny, nie podważa go zwłaszcza obecnie urzędujący Prezydent, wybrany 22 maja Alexander Van der Bellen różnicą ok. 30 tys. Głosów. Odwołał on wizytę zagraniczną, aby nie urazić obradującego Trybunału Konstytucyjnego. Wybory należy powtórzyć, ponieważ koperty z kartami wyborczymi otwierano przed przybyciem odpowiednich urzędników, a część z nich zliczana była przez osoby do tego nieuprawnione. Zdaniem sędziów TK, stwierdzone nieprawidłowości mogły wpłynąć na ostateczny wynik głosowania, ale nie stwierdzono oszustw wyborczych ani manipulacji.